Gia hạn nộp hồ sơ đến 30/9/2020

Ban Tổ chức Cuộc thi GreenTech – Sáng kiến, giải pháp, mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt xin thông báo một số nội dung thay đổi trong kế hoạch tổ chức của Cuộc thi như sau:

Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham dự Cuộc thi: từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2020.

Thời gian tổ chức Lễ trao giải thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt giải: dự kiến năm 2021.

Trân trọng thông báo!

Made with  in Viet Nam • Powered by Hoangsoft.com